Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 5
(Strana 1 z 1)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
COM(2016)864/F2 ENER (GR pre energetiku) 24/02/2017
Návrh smernice
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for the internal market in electricity (recast)
COM(2016)864/F1 ENER (GR pre energetiku) 30/11/2016
Návrh smernice
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie)
COM(2016)864/3 ENER (GR pre energetiku) 29/11/2016
Návrh smernice
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for the internal market in electricity (recast)
COM(2016)864/2 ENER (GR pre energetiku) 27/11/2016
Návrh smernice
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for the internal market in electricity (recast)
COM(2016)864/1 ENER (GR pre energetiku) 23/11/2016
Návrh smernice
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for the internal market in electricity (recast)

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 5
(Strana 1 z 1)