Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 2
(Strana 1 z 1)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
COM(2016)594/F1 CNECT (GR pre komunikačné siete, obsah a technológie) 14/09/2016
Návrh nariadenia
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov
COM(2016)594/2 CNECT (GR pre komunikačné siete, obsah a technológie) 13/09/2016
Návrh nariadenia
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 2
(Strana 1 z 1)