Navigation path

Wyniki wyszukiwania

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 2
(LWyświetla się strona 1 z 1)

Numer referencyjny dokumentuOdpowiedzialna DGData publikacji
COM(2016)594/F1 CNECT (DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii) 14/09/2016
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych
COM(2016)594/2 CNECT (DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii) 13/09/2016
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 2
(LWyświetla się strona 1 z 1)