Navigation path

Zoekresultaten

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 2
(Pagina 1 van 1)

Referentienummer documentBevoegd DGPublicatiedatum
COM(2016)594/F1 CNECT (DG Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie) 14/09/2016
Voorstel voor een verordening
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s
COM(2016)594/2 CNECT (DG Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie) 13/09/2016
Voorstel voor een verordening
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 2
(Pagina 1 van 1)