Navigation path

Meklēšanas rezultāts

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 2
(Rāda 1. lpp. no kopumā 1 lpp.)

Dokumenta atsauces numursAtbildīgais ģenerāldirektorātsPublicēšanas datums
COM(2016)594/F1 CNECT (Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD) 14/09/2016
Regulas priekšlikums
Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko paredz noteikumus, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām
COM(2016)594/2 CNECT (Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD) 13/09/2016
Regulas priekšlikums
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 2
(Rāda 1. lpp. no kopumā 1 lpp.)