Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 2
(Stranica 1 od 1)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
COM(2016)594/F1 CNECT (GU za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije) 14/09/2016
Prijedlog uredbe
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju propisa o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa
COM(2016)594/2 CNECT (GU za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije) 13/09/2016
Prijedlog uredbe
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 2
(Stranica 1 od 1)