Navigation path

Резултат от търсенето

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 2
(Показване на страница 1 от 1)

Референтен номер на документаКомпетентна ГДДата на публикуване
COM(2016)594/F1 CNECT (ГД Съобщителни мрежи, съдържание и технологии) 14/09/2016
Предложение за регламент
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми
COM(2016)594/2 CNECT (ГД Съобщителни мрежи, съдържание и технологии) 13/09/2016
Предложение за регламент
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 2
(Показване на страница 1 от 1)