Navigation path

Zadetki iskanja

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 1498
(Prikazana stran 1 od 150)

Referenčna številka dokumentaPristojna službaDatum objave
COM(2015)906/F1 HOME (GD za migracije in notranje zadeve) 18/12/2015
Poročilo Komisije
POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Tretje poročilo o napredku Kosova* pri izpolnjevanju zahtev iz časovnega načrta za liberalizacijo vizumskega režima
COM(2015)906/1 HOME (GD za migracije in notranje zadeve) 17/12/2015
Poročilo Komisije
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Third report on progress by Kosovo* in fulfilling the requirements of the visa liberalisation roadmap
COM(2015)905/F1 HOME (GD za migracije in notranje zadeve) 18/12/2015
Poročilo Komisije
POROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU Šesto poročilo o napredku Ukrajine pri izvajanju akcijskega načrta za liberalizacijo vizumskega režima
COM(2015)905/1 HOME (GD za migracije in notranje zadeve) 17/12/2015
Poročilo Komisije
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Sixth Progress Report on the Implementation by Ukraine of the Action Plan on Visa Liberalisation
COM(2015)900/1 HOME (GD za migracije in notranje zadeve) 11/12/2015
Predlog priporočila
Proposal for a Council Recommendation in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2015)805/F1 MOVE (GD za mobilnost in promet) 23/11/2015
Predlog sklepa
Predlog SKLEP SVETA o stališču v imenu Evropske unije v zvezi s sklepi, ki jih sprejme stalna komisija Eurocontrola o vlogah in nalogah Eurocontrola ter o centraliziranih storitvah
COM(2015)805/1 MOVE (GD za mobilnost in promet) 20/11/2015
Predlog sklepa
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union, in respect of the decisions to be adopted by Eurocontrol's Permanent Commission, on the roles and tasks of Eurocontrol and on centralised services
COM(2015)804/F1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 17/11/2015
Sporočilo Komisije institucijam
SPOROČILO KOMISIJE Ocena ukrepov, ki jih je sprejelo ZDRUŽENO KRALJESTVO kot odgovor na priporočilo Sveta z dne 19. junija 2015 z namenom, da odpravi čezmerni primanjkljaj sektorja država
COM(2015)804/1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 16/11/2015
Sporočilo Komisije institucijam
"Communication from the Commission - Assessment of action taken by the United Kingdom in response to the Council Recommendation of 19 June 2015 with a view to bringing an end to the situation of excessive government deficit"
COM(2015)803/F1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 17/11/2015
Poročilo Komisije
REPORT FROM THE COMMISSION Finland Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 1498
(Prikazana stran 1 od 150)