Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 3
(Strana 1 z 1)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
COM(2015)750/F1 GROW (GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP) 18/11/2015
Návrh smernice
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní
COM(2015)750/2 GROW (GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP) 17/11/2015
Návrh smernice
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons
COM(2015)750/1 GROW (GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP) 17/11/2015
Návrh smernice
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 3
(Strana 1 z 1)