Navigation path

Riżultati tat-tfittxija

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 3
(Qed tara paġna 1 minn 1)

Numru ta' referenza tad-dokumentDĠ responsabbliData tal-pubblikazzjoni
COM(2015)750/F1 GROW (DĠ Suq Intern, Industrija, Intraprenditorija u SMEs) 18/11/2015
Proposta għal Direttiva
Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/477/KEE dwar il-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta' armi
COM(2015)750/2 GROW (DĠ Suq Intern, Industrija, Intraprenditorija u SMEs) 17/11/2015
Proposta għal Direttiva
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons
COM(2015)750/1 GROW (DĠ Suq Intern, Industrija, Intraprenditorija u SMEs) 17/11/2015
Proposta għal Direttiva
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 3
(Qed tara paġna 1 minn 1)