Navigation path

Meklēšanas rezultāts

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 3
(Rāda 1. lpp. no kopumā 1 lpp.)

Dokumenta atsauces numursAtbildīgais ģenerāldirektorātsPublicēšanas datums
COM(2015)750/F1 GROW (Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD) 18/11/2015
Direktīvas priekšlikums
Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli
COM(2015)750/2 GROW (Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD) 17/11/2015
Direktīvas priekšlikums
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons
COM(2015)750/1 GROW (Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD) 17/11/2015
Direktīvas priekšlikums
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 3
(Rāda 1. lpp. no kopumā 1 lpp.)