Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 3
(Stranica 1 od 1)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
COM(2015)750/F1 GROW (GU za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike) 18/11/2015
Prijedlog direktive
Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja
COM(2015)750/2 GROW (GU za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike) 17/11/2015
Prijedlog direktive
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons
COM(2015)750/1 GROW (GU za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike) 17/11/2015
Prijedlog direktive
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 3
(Stranica 1 od 1)