Navigation path

Zoekresultaten

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 37620
(Pagina 1 van 3762)

Referentienummer documentBevoegd DGPublicatiedatum
COM(2019)800/1 GROW (DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf) 17/10/2019
Verslag van de Commissie
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the outcome of the evaluation of the relevance of the tasks set out in Article 31(4) that receive Union financing pursuant to Article 34(2) of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
COM(2019)620/F1 EMPL (DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie) 11/09/2019
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Besluit nr. 573/2014/EU betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s)
COM(2019)620/1 EMPL (DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie) 04/09/2019
Voorstel voor een besluit
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision No 573/2014/EU on enhanced cooperation between Public Employment Services (PES)
COM(2019)615/F1 DIGIT (DG Informatica) 23/09/2019
Verslag van de Commissie
VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Resultaten van de tussentijdse evaluatie van het ISA²-programma
COM(2019)615/1 DIGIT (DG Informatica) 16/09/2019
Verslag van de Commissie
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Results of the interim evaluation of the ISA² programme
COM(2019)610/F1 BUDG (DG Begroting) 02/07/2019
Autonome handeling
ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 4 VOOR DE ALGEMENE BEGROTING 2019 Vermindering van vastleggings- en betalingskredieten volgens bijgewerkte uitgavenbehoeften en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen)
COM(2019)610/2 BUDG (DG Begroting) 01/07/2019
Autonome handeling
DRAFT AMENDING BUDGET No 4 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources)
COM(2019)610/1 BUDG (DG Begroting) 01/07/2019
Autonome handeling
DRAFT AMENDING BUDGET No 4 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources)
COM(2019)600/F1 BUDG (DG Begroting) 03/07/2019
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Besluit (EU) 2019/276 wat betreft aanpassingen van de uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking gestelde bedragen voor 2019 die moeten worden gebruikt voor migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid
COM(2019)600/1 BUDG (DG Begroting) 01/07/2019
Voorstel voor een besluit
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision (EU) 2019/276 as regards adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2019 to be used for migration, refugee inflows and security threats

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 37620
(Pagina 1 van 3762)