Navigation path

Riżultati tat-tfittxija

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 37481
(Qed tara paġna 1 minn 3749)

Numru ta' referenza tad-dokumentDĠ responsabbliData tal-pubblikazzjoni
COM(2019)620/F1 EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) 11/09/2019
Proposta għal Deċiżjoni
Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li temenda d-Deċiżjoni Nru 573/2014/UE dwar kooperazzjoni mtejba bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES)
COM(2019)620/1 EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) 04/09/2019
Proposta għal Deċiżjoni
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision No 573/2014/EU on enhanced cooperation between Public Employment Services (PES)
COM(2019)615/1 DIGIT (DĠ Informatika) 16/09/2019
Rapport mill-Kummissjoni
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Results of the interim evaluation of the ISA² programme
COM(2019)610/F1 BUDG (DĠ Baġit) 02/07/2019
Att Awtonomu
ABBOZZ TAL-BAĠIT EMENDATORJU Nru 4 GĦALL-BAĠIT ĠENERALI TAL-2019 Tnaqqis tal-approprjazzjonijiet ta' impenji u ħlasijiet f'konformità mal-ħtiġijiet aġġornati tan-nefqa u aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji)
COM(2019)610/2 BUDG (DĠ Baġit) 01/07/2019
Att Awtonomu
DRAFT AMENDING BUDGET No 4 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources)
COM(2019)610/1 BUDG (DĠ Baġit) 01/07/2019
Att Awtonomu
DRAFT AMENDING BUDGET No 4 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources)
COM(2019)600/F1 BUDG (DĠ Baġit) 03/07/2019
Proposta għal Deċiżjoni
Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2019/276 fir-rigward tal-aġġustamenti għall-ammonti mobilizzati mill-Istrument ta’ Flessibbiltà għall-2019 biex jintużaw għall-migrazzjoni, għad-dħul tar-refuġjati u għat-theddid għas-sigurtà
COM(2019)600/1 BUDG (DĠ Baġit) 01/07/2019
Proposta għal Deċiżjoni
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision (EU) 2019/276 as regards adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2019 to be used for migration, refugee inflows and security threats
COM(2019)572/F1 JUST (DĠ Ġustizzja u Konsumaturi) 09/08/2019
Proposta għal Deċiżjoni
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)572/1 JUST (DĠ Ġustizzja u Konsumaturi) 02/08/2019
Proposta għal Deċiżjoni
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 37481
(Qed tara paġna 1 minn 3749)