Navigation path

Otsingu tulemused

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 37481
(Lehekülg 1 / 3749)

Dokumendi viitenumberVastutav peadirektoraatAvaldamise kuupäev
COM(2019)620/F1 EMPL (tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat) 11/09/2019
Otsuse ettepanek
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS millega muudetakse otsust nr 573/2014/EL avalike tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta
COM(2019)620/1 EMPL (tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat) 04/09/2019
Otsuse ettepanek
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision No 573/2014/EU on enhanced cooperation between Public Employment Services (PES)
COM(2019)615/1 DIGIT (informaatika peadirektoraat) 16/09/2019
Komisjoni aruanne
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Results of the interim evaluation of the ISA² programme
COM(2019)610/F1 BUDG (eelarve peadirektoraat) 02/07/2019
Autonoomne akt
2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 4 Kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine kooskõlas ajakohastatud kuluvajaduste ja ajakohastatud tuludega (omavahendid)
COM(2019)610/2 BUDG (eelarve peadirektoraat) 01/07/2019
Autonoomne akt
DRAFT AMENDING BUDGET No 4 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources)
COM(2019)610/1 BUDG (eelarve peadirektoraat) 01/07/2019
Autonoomne akt
DRAFT AMENDING BUDGET No 4 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources)
COM(2019)600/F1 BUDG (eelarve peadirektoraat) 03/07/2019
Otsuse ettepanek
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust (EL) 2019/276 seoses 2019. aastal rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamisega
COM(2019)600/1 BUDG (eelarve peadirektoraat) 01/07/2019
Otsuse ettepanek
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision (EU) 2019/276 as regards adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2019 to be used for migration, refugee inflows and security threats
COM(2019)572/F1 JUST (õigusküsimuste ja tarbijate peadirektoraat) 09/08/2019
Otsuse ettepanek
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)572/1 JUST (õigusküsimuste ja tarbijate peadirektoraat) 02/08/2019
Otsuse ettepanek
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 37481
(Lehekülg 1 / 3749)