Navigation path

Výsledky vyhledávání

Počet dokumentů odpovídající kritériím vyhledávání: 4
(Zobrazena 1 z 1)

Referenční číslo dokumentuOdpovědné GŘDatum zveřejnění
COM(2011)885/F1 ENER (GŘ pro energetiku) 22/12/2011
Sdělení Komise
SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Energetický plán do roku 2050
COM(2011)885/3 ENER (GŘ pro energetiku) 14/12/2011
Sdělení Komise
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050
COM(2011)885/2 ENER (GŘ pro energetiku) 09/12/2011
Sdělení Komise
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Energy Roadmap 2050
COM(2011)885/1 ENER (GŘ pro energetiku) 06/12/2011
Sdělení Komise
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Energy Roadmap 2050

Počet dokumentů odpovídající kritériím vyhledávání: 4
(Zobrazena 1 z 1)