Navigation path

Резултат от търсенето

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 4
(Показване на страница 1 от 1)

Референтен номер на документаКомпетентна ГДДата на публикуване
COM(2011)885/F1 ENER (ГД Енергетика) 22/12/2011
Съобщение на Комисията
СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.
COM(2011)885/3 ENER (ГД Енергетика) 14/12/2011
Съобщение на Комисията
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050
COM(2011)885/2 ENER (ГД Енергетика) 09/12/2011
Съобщение на Комисията
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Energy Roadmap 2050
COM(2011)885/1 ENER (ГД Енергетика) 06/12/2011
Съобщение на Комисията
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Energy Roadmap 2050

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 4
(Показване на страница 1 от 1)