Navigation path

Hakutulokset

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 2290
(Sivu 1/229)

Asiakirjan viitenumeroVastaava pääosastoJulkaisupäivä
COM(2007)873/F1 EEAS (Euroopan ulkosuhdehallinto) 11/01/2008
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta (Kodifioitu toisinto)
COM(2007)873/1 EEAS (Euroopan ulkosuhdehallinto) 11/01/2008
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State
COM(2007)872/F1 SANCO (Terveys ja kuluttaja-asiat) 14/01/2008
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS uuselintarvikkeista ja asetuksen (EY) N:o XXX/XXXX/ [yhtenäinen menettely] muuttamisesta
COM(2007)872/1 SANCO (Terveys ja kuluttaja-asiat) 07/01/2008
Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on novel foods and amending Regulation (EC) No XXX/XXXX [common procedure]
COM(2007)871/F1 ENV (ympäristöasioiden PO) 10/01/2008
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla sekä direktiivien 82/176/ETY, 83/513/ETY, 84/156/ETY, 84/491/ETY, 86/280/ETY ja 2000/60/EY muuttamisesta
COM(2007)871/1 ENV (ympäristöasioiden PO) 10/01/2008
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the Common Position adopted by the Council with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on environmental quality standards in the field of water policy and amending Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and 2000/60/EC
COM(2007)870/F1 EEAS (Euroopan ulkosuhdehallinto) 11/01/2008
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tekstiilien nimityksistä (Uudelleenlaatiminen)
COM(2007)870/1 EEAS (Euroopan ulkosuhdehallinto) 11/01/2008
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on textile names (Recast)
COM(2007)869/F1 TREN (Energia ja liikenne) 11/01/2008
KOMISSION TIEDONANTO Yleisilmailun ja liikelentotoiminnan kestävä tulevaisuus
COM(2007)869/2 TREN (Energia ja liikenne) 11/01/2008
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - An Agenda for Sustainable Future in General a nd Business Aviation

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 2290
(Sivu 1/229)