Navigation path

Αποτελέσματα αναζήτησης

Αριθμός εγγράφων που πληρούν αυτά τα κριτήρια αναζήτησης: 2290
(Εμφάνιση σελίδας 1 από 229)

Αριθμός αναφοράς εγγράφουΑρμόδια ΓΔΗμερομηνία δημοσίευσης
COM(2007)873/F1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 11/01/2008
Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους (Κωδικοποιημένη έκδοση)
COM(2007)873/1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 11/01/2008
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State
COM(2007)872/F1 SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) 14/01/2008
Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα νέα τρόφιμα και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XXX/XXXX [ενιαία διαδικασία]
COM(2007)872/1 SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) 07/01/2008
Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on novel foods and amending Regulation (EC) No XXX/XXXX [common procedure]
COM(2007)871/F1 ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) 10/01/2008
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ κατ’ εφαρμογή της δεύτερης υποπαραγράφου του άρθρου 251 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σχετικά με την Κοινή θέση που υιοθέτησε το Συμβούλιο για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα περιβαλλοντικά πρότυπα ποιότητας στον τομέα της υδατικής πολιτικής και για την τροποποίηση των οδηγιών 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ, 86/280/ΕΟΚ και 2000/60/ΕΚ
COM(2007)871/1 ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) 10/01/2008
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the Common Position adopted by the Council with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on environmental quality standards in the field of water policy and amending Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and 2000/60/EC
COM(2007)870/F1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 11/01/2008
Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των ονομασιών των υφανσίμων (Αναδιατύπωση)
COM(2007)870/1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 11/01/2008
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on textile names (Recast)
COM(2007)869/F1 TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) 11/01/2008
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θεματική για βιώσιμο μέλλον στη γενική και επαγγελματική αεροπορία
COM(2007)869/2 TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) 11/01/2008
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - An Agenda for Sustainable Future in General a nd Business Aviation

Αριθμός εγγράφων που πληρούν αυτά τα κριτήρια αναζήτησης: 2290
(Εμφάνιση σελίδας 1 από 229)