Navigation path

Sökresultat

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 2021
(Visar sida 2 av 203)

DokumentnummerAnsvarigt generaldirektoratPubliceringsdatum
COM(2005)716/2 TREN (Energi och Transport) 11/01/2006
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)716/1 TREN (Energi och Transport) 28/12/2005
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)714/F1 FISH (Fiske) 10/01/2006
Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av en förvaltningsplan för fiske som utnyttjar bestånd av rödspätta och tunga i Nordsjön
COM(2005)714/1 FISH (Fiske) 10/01/2006
Draft proposal for a Council regulation establishing a management plan for fisheries exploiting the stocks of plaice and sole in the North Sea
COM(2005)713/F1 ENV (GD Miljö) 23/12/2005
KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om vissa fluorerade växthusgaser EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG
COM(2005)712/F1 AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) 09/01/2006
RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om tillämpningen av rådets beslut om bemyndigande för Storbritannien att tillåta myndigheterna på Isle of Man att tillämpa en ordning med särskilda importlicenser för får- och nötkött
COM(2005)712/1 AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) 23/12/2005
Draft Proposal for a Council Decision of extending the period of application of Decision 82/530/EEC authorising the United Kingdom to permit the Isle of Man authorities to apply a system of special import licences to sheepmeat and beef and veal
COM(2005)711/F2 TRADE (GD Handel) 26/01/2006
Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China
COM(2005)711/F1 TRADE (GD Handel) 05/01/2005
Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vinsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina
COM(2005)711/2 TRADE (GD Handel) 05/01/2006
Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 2021
(Visar sida 2 av 203)