Navigation path

Zadetki iskanja

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 2021
(Prikazana stran 2 od 203)

Referenčna številka dokumentaPristojna službaDatum objave
COM(2005)716/2 TREN (ENERGETIKA IN PROMET) 11/01/2006
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)716/1 TREN (ENERGETIKA IN PROMET) 28/12/2005
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)714/F1 FISH (RIBIŠTVO) 10/01/2006
Predlog UREDBA SVETA o vzpostavitvi načrta upravljanja za ribištva, ki izkoriščajo staleže morske plošče in morskega lista v Severnem morju
COM(2005)714/1 FISH (RIBIŠTVO) 10/01/2006
Draft proposal for a Council regulation establishing a management plan for fisheries exploiting the stocks of plaice and sole in the North Sea
COM(2005)713/F1 ENV (GD za okolje) 23/12/2005
MNENJE KOMISIJE v skladu s točko (c) tretjega pododstavka člena 251(2) Pogodbe ES o spremembah, ki jih je predložil Evropski parlament k skupnemu stališču Sveta glede predlogov UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o nekaterih fluoriranih toplogrednih plinih DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih in spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS
COM(2005)712/F1 AGRI (GD za kmetijstvo in razvoj podeželja) 09/01/2006
Proposal for a COUNCIL DECISION of extending the period of application of Decision 82/530/EEC authorising the United Kingdom to permit the Isle of Man authorities to apply a system of special import licences to sheepmeat and beef and veal
COM(2005)712/1 AGRI (GD za kmetijstvo in razvoj podeželja) 23/12/2005
Draft Proposal for a Council Decision of extending the period of application of Decision 82/530/EEC authorising the United Kingdom to permit the Isle of Man authorities to apply a system of special import licences to sheepmeat and beef and veal
COM(2005)711/F2 TRADE (GD za trgovino) 26/01/2006
Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China
COM(2005)711/F1 TRADE (GD za trgovino) 05/01/2005
Predlog UREDBA SVETA o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz vinske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske
COM(2005)711/2 TRADE (GD za trgovino) 05/01/2006
Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 2021
(Prikazana stran 2 od 203)