Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 2021
(Strana 2 z 203)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
COM(2005)716/2 TREN (ENERGETIKA A DOPRAVA) 11/01/2006
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)716/1 TREN (ENERGETIKA A DOPRAVA) 28/12/2005
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)714/F1 FISH (RYBOLOV) 10/01/2006
Návrh NARIADENIE RADY ktorým sa ustanovuje plán riadenia pre rybolov využívaním zásob platesy a morského jazyka v Severnom mori
COM(2005)714/1 FISH (RYBOLOV) 10/01/2006
Draft proposal for a Council regulation establishing a management plan for fisheries exploiting the stocks of plaice and sole in the North Sea
COM(2005)713/F1 ENV (GR pre životné prostredie) 23/12/2005
STANOVISKO KOMISIE podľa článku 251 ods. 2 tretí pododsek písm. c) Zmluvy o ES k zmenám a doplneniam Európskeho parlamentu k spoločnej pozícii Rady, ktoré sa týka návrhov NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o určitých fluórovaných skleníkových plynoch SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTUA RADY týkajúcej sa emisií z klimatizačných systémov motorových vozidiel, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS,
COM(2005)712/F1 AGRI (GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka) 09/01/2006
Proposal for a COUNCIL DECISION of extending the period of application of Decision 82/530/EEC authorising the United Kingdom to permit the Isle of Man authorities to apply a system of special import licences to sheepmeat and beef and veal
COM(2005)712/1 AGRI (GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka) 23/12/2005
Draft Proposal for a Council Decision of extending the period of application of Decision 82/530/EEC authorising the United Kingdom to permit the Isle of Man authorities to apply a system of special import licences to sheepmeat and beef and veal
COM(2005)711/F2 TRADE (GR pre obchod) 26/01/2006
Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China
COM(2005)711/F1 TRADE (GR pre obchod) 05/01/2005
Návrh NARIADENIE RADY ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz kyseliny vínnej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike
COM(2005)711/2 TRADE (GR pre obchod) 05/01/2006
Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 2021
(Strana 2 z 203)