Navigation path

Wyniki wyszukiwania

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 2021
(LWyświetla się strona 2 z 203)

Numer referencyjny dokumentuOdpowiedzialna DGData publikacji
COM(2005)716/2 TREN (DG ds. ENERGII I TRANSPORTU) 11/01/2006
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)716/1 TREN (DG ds. ENERGII I TRANSPORTU) 28/12/2005
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)714/F1 FISH (DG ds. RYBOŁÓWSTWA) 10/01/2006
Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY ustanawiające plan zarządzania połowami gładzicy i soli na Morzu Północnym
COM(2005)714/1 FISH (DG ds. RYBOŁÓWSTWA) 10/01/2006
Draft proposal for a Council regulation establishing a management plan for fisheries exploiting the stocks of plaice and sole in the North Sea
COM(2005)713/F1 ENV (DG ds. Środowiska) 23/12/2005
OPINIA KOMISJI na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w sprawie wniosków dotyczących ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczącej emisji pochodzących z systemów klimatyzacji pojazdów silnikowych i zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG
COM(2005)712/F1 AGRI (DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich) 09/01/2006
Proposal for a COUNCIL DECISION of extending the period of application of Decision 82/530/EEC authorising the United Kingdom to permit the Isle of Man authorities to apply a system of special import licences to sheepmeat and beef and veal
COM(2005)712/1 AGRI (DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich) 23/12/2005
Draft Proposal for a Council Decision of extending the period of application of Decision 82/530/EEC authorising the United Kingdom to permit the Isle of Man authorities to apply a system of special import licences to sheepmeat and beef and veal
COM(2005)711/F2 TRADE (DG ds. Handlu) 26/01/2006
Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China
COM(2005)711/F1 TRADE (DG ds. Handlu) 05/01/2005
Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej
COM(2005)711/2 TRADE (DG ds. Handlu) 05/01/2006
Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 2021
(LWyświetla się strona 2 z 203)