Navigation path

Zoekresultaten

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 2021
(Pagina 2 van 203)

Referentienummer documentBevoegd DGPublicatiedatum
COM(2005)716/2 TREN (Energie en Vervoer) 11/01/2006
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)716/1 TREN (Energie en Vervoer) 28/12/2005
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)714/F1 FISH (Visserij) 10/01/2006
Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling van een beheersplan voor de bevissing van de schol en tongbestanden in de Noordzee
COM(2005)714/1 FISH (Visserij) 10/01/2006
Draft proposal for a Council regulation establishing a management plan for fisheries exploiting the stocks of plaice and sole in the North Sea
COM(2005)713/F1 ENV (DG Milieu) 23/12/2005
ADVIES VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende emissies van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad
COM(2005)712/F1 AGRI (DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling) 09/01/2006
VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD over de toepassing van de beschikking van de Raad waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd de autoriteiten van het eiland Man toe te staan een stelsel van bijzondere invoervergunningen toe te passen voor schapenvlees en rundvlees
COM(2005)712/1 AGRI (DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling) 23/12/2005
Draft Proposal for a Council Decision of extending the period of application of Decision 82/530/EEC authorising the United Kingdom to permit the Isle of Man authorities to apply a system of special import licences to sheepmeat and beef and veal
COM(2005)711/F2 TRADE (DG Handel) 26/01/2006
Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China
COM(2005)711/F1 TRADE (DG Handel) 05/01/2005
Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op de invoer van wijnsteenzuur uit de Volksrepubliek China
COM(2005)711/2 TRADE (DG Handel) 05/01/2006
Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 2021
(Pagina 2 van 203)