Navigation path

Meklēšanas rezultāts

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 2021
(Rāda 2. lpp. no kopumā 203 lpp.)

Dokumenta atsauces numursAtbildīgais ģenerāldirektorātsPublicēšanas datums
COM(2005)716/2 TREN (ENERGIJA UN TRANSPORTS) 11/01/2006
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)716/1 TREN (ENERGIJA UN TRANSPORTS) 28/12/2005
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)714/F1 FISH (ZVEJA) 10/01/2006
Priekšlikums PADOMES REGULA ar ko izveido pārvaldības plānu zivsaimniecībām, kas izmanto jūras zeltplekstes un jūrasmēles krājumus Ziemeļjūrā
COM(2005)714/1 FISH (ZVEJA) 10/01/2006
Draft proposal for a Council regulation establishing a management plan for fisheries exploiting the stocks of plaice and sole in the North Sea
COM(2005)713/F1 ENV (Vides ĢD) 23/12/2005
KOMISIJAS ATZINUMS atbilstīgi EK Līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktam par Eiropas Parlamenta ierosinātajiem grozījumiem Padomes Kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumiem EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par konkrētām fluoru saturošām siltumnīcefekta gāzēm, EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI attiecībā uz izplūdēm no transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām un grozījumiem Padomes Direktīvā 70/156/EEK
COM(2005)712/F1 AGRI (Lauksaimniecības un lauku attīstības ĢD) 09/01/2006
Proposal for a COUNCIL DECISION of extending the period of application of Decision 82/530/EEC authorising the United Kingdom to permit the Isle of Man authorities to apply a system of special import licences to sheepmeat and beef and veal
COM(2005)712/1 AGRI (Lauksaimniecības un lauku attīstības ĢD) 23/12/2005
Draft Proposal for a Council Decision of extending the period of application of Decision 82/530/EEC authorising the United Kingdom to permit the Isle of Man authorities to apply a system of special import licences to sheepmeat and beef and veal
COM(2005)711/F2 TRADE (Tirdzniecības ĢD) 26/01/2006
Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China
COM(2005)711/F1 TRADE (Tirdzniecības ĢD) 05/01/2005
Priekšlikums PADOMES REGULA ar kuru nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vīnskābes importu
COM(2005)711/2 TRADE (Tirdzniecības ĢD) 05/01/2006
Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 2021
(Rāda 2. lpp. no kopumā 203 lpp.)