Navigation path

Paieškos rezultatai

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 2021
(Rodomas puslapis 2 iš 203)

Dokumento numerisAtsakingas generalinis direktoratasPaskelbimo data
COM(2005)716/2 TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) 11/01/2006
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)716/1 TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) 28/12/2005
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)714/F1 FISH (ŽUVININKYSTĖ) 10/01/2006
Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nustatantis plekšnių ir jūrų liežuvių išteklių žvejybos Šiaurės jūroje valdymo planą
COM(2005)714/1 FISH (ŽUVININKYSTĖ) 10/01/2006
Draft proposal for a Council regulation establishing a management plan for fisheries exploiting the stocks of plaice and sole in the North Sea
COM(2005)713/F1 ENV (Aplinkos GD) 23/12/2005
KOMISIJOS NUOMONĖ pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymų dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl teršalų, išmetamų iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 70/156/EEB
COM(2005)712/F1 AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) 09/01/2006
Proposal for a COUNCIL DECISION of extending the period of application of Decision 82/530/EEC authorising the United Kingdom to permit the Isle of Man authorities to apply a system of special import licences to sheepmeat and beef and veal
COM(2005)712/1 AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) 23/12/2005
Draft Proposal for a Council Decision of extending the period of application of Decision 82/530/EEC authorising the United Kingdom to permit the Isle of Man authorities to apply a system of special import licences to sheepmeat and beef and veal
COM(2005)711/F2 TRADE (Prekybos GD) 26/01/2006
Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China
COM(2005)711/F1 TRADE (Prekybos GD) 05/01/2005
Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nustatantis galutinį antidempingo muitą ir laikinojo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės vyno rūgšties importui, galutinį surinkimą
COM(2005)711/2 TRADE (Prekybos GD) 05/01/2006
Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 2021
(Rodomas puslapis 2 iš 203)