Navigation path

Výsledky vyhledávání

Počet dokumentů odpovídající kritériím vyhledávání: 2021
(Zobrazena 2 z 203)

Referenční číslo dokumentuOdpovědné GŘDatum zveřejnění
COM(2005)716/2 TREN (ENERGIE A DOPRAVA) 11/01/2006
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)716/1 TREN (ENERGIE A DOPRAVA) 28/12/2005
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)714/F1 FISH (RYBÁŘSTVÍ) 10/01/2006
Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se stanoví plán řízení pro lov populací platýse velkého a jazyka mořského v Severním moři
COM(2005)714/1 FISH (RYBÁŘSTVÍ) 10/01/2006
Draft proposal for a Council regulation establishing a management plan for fisheries exploiting the stocks of plaice and sole in the North Sea
COM(2005)713/F1 ENV (GŘ pro životní prostředí) 23/12/2005
STANOVISKO KOMISE podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o některých fluorovaných skleníkových plynech SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o emisích z klimatizačních systémů v motorových vozidlech a o změně směrnice Rady 70/156/EHS
COM(2005)712/F1 AGRI (GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova) 09/01/2006
Proposal for a COUNCIL DECISION of extending the period of application of Decision 82/530/EEC authorising the United Kingdom to permit the Isle of Man authorities to apply a system of special import licences to sheepmeat and beef and veal
COM(2005)712/1 AGRI (GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova) 23/12/2005
Draft Proposal for a Council Decision of extending the period of application of Decision 82/530/EEC authorising the United Kingdom to permit the Isle of Man authorities to apply a system of special import licences to sheepmeat and beef and veal
COM(2005)711/F2 TRADE (GŘ pro obchod) 26/01/2006
Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China
COM(2005)711/F1 TRADE (GŘ pro obchod) 05/01/2005
Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovozy kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky
COM(2005)711/2 TRADE (GŘ pro obchod) 05/01/2006
Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China

Počet dokumentů odpovídající kritériím vyhledávání: 2021
(Zobrazena 2 z 203)