Navigation path

Zadetki iskanja

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 2021
(Prikazana stran 1 od 203)

Referenčna številka dokumentaPristojna službaDatum objave
COM(2005)756/3 COMM (GD za komuniciranje) 01/06/2005
Note to the attention of the Heads of Cabinet. Monitoring the application of Community law -State Aids - 533rd semi monthly meeting of Thursday 2/6/2005 - State aid action plan - "Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-2009"
COM(2005)756/2 COMM (GD za komuniciranje) 30/05/2005
Objet: State aid action plan – ‘Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-2009’
COM(2005)718/F1 ENV (GD za okolje) 11/01/2006
SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU o Tematski strategiji za urbano okolje
COM(2005)718/1 ENV (GD za okolje) 04/01/2006
Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Thematic Strategy on the Urban Environment
COM(2005)717/F2 TRADE (GD za trgovino) 27/01/2006
Drug dokument
Proposal for a COUNCIL DECISION on a Community position within the EU-Chile Association Council amending Annex I of the EU-Chile Association Agreement to take into account the consolidation of the tariff preferences granted to Chile by the Community scheme of generalised tariff preferences (GSP)
COM(2005)717/F1 TRADE (GD za trgovino) 10/01/2006
Drug dokument
Predlog SKLEP SVETA o stališču Skupnosti v Pridružitvenem svetu EU in Čila glede spremembe Priloge I Pridružitvenega sporazuma EU in Čila, da se upošteva konsolidacija tarifnih preferncialov, odobrenih Čilu v okviru sheme splošnih tarifnih preferencialov Skupnosti (GSP)
COM(2005)717/1 TRADE (GD za trgovino) 30/12/2005
Draft Proposal for a Counil decision on a Community position within the EU-Chile Association Council amending annex I of the EU-Chile Association agreement to take into account the consolidation of the tariff preferences granted to Chile by the Community scheme of generalised tariff preferences (GSP)
COM(2005)716/F2 TREN (ENERGETIKA IN PROMET) 19/01/2006
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)716/F1 TREN (ENERGETIKA IN PROMET) 16/01/2006
SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES o skupnem stališču Sveta o sprejetju Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi smernic za vseevropska energetska omrežja in o razveljaviti odločb št. 96/391/ES in št. 1229/2003/ES
COM(2005)716/3 TREN (ENERGETIKA IN PROMET) 16/01/2006
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 2021
(Prikazana stran 1 od 203)