Navigation path

Zoekresultaten

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 2021
(Pagina 3 van 203)

Referentienummer documentBevoegd DGPublicatiedatum
COM(2005)711/1 TRADE (DG Handel) 21/12/2005
Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China
COM(2005)710/F1 ELARG (Uitbreiding) 23/12/2005
VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD OVER DE TOEKOMST VAN HET EUROPEES BUREAU VOOR WEDEROPBOUW
COM(2005)710/1 ELARG (Uitbreiding) 20/12/2005
Draft Report from the Commission on the future of the European Agency for Reconstruction
COM(2005)709/F1 REGIO (DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling) 23/12/2005
VERSLAG VAN DE COMMISSIE Solidariteitsfonds van de Europese Unie Jaarverslag 2004
COM(2005)709/1 REGIO (DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling) 20/12/2005
Draft Report from the Commission. European Union Solidarity Fund - Annual report 2004
COM(2005)708/F1 EAC (DG Onderwijs en Cultuur) 05/01/2006
ADVIES VAN DE COMMISSIE over het herziene ontwerp-reglement van orde van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
COM(2005)708/2 EAC (DG Onderwijs en Cultuur) 22/12/2005
Draft Commission Opinion on the revised Draft Rules of Procedure of the Governing Board of the European Centre for the Development of Vocational Training
COM(2005)708/1 EAC (DG Onderwijs en Cultuur) 21/12/2005
Draft Commission Opinion on the revised Draft Rules of Procedure of the Governing Board of the European Centre for the Development of Vocational Training
COM(2005)707/F1 TRADE (DG Handel) 04/01/2006
Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 950/2001 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op de invoer van aluminiumfolie uit onder meer Rusland
COM(2005)707/1 TRADE (DG Handel) 20/12/2005
Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 950/2001 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain aluminium foil originating inter alia in Russia

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 2021
(Pagina 3 van 203)