Navigation path

Zoekresultaten

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 2021
(Pagina 1 van 203)

Referentienummer documentBevoegd DGPublicatiedatum
COM(2005)756/3 COMM (DG Communicatie) 01/06/2005
Note to the attention of the Heads of Cabinet. Monitoring the application of Community law -State Aids - 533rd semi monthly meeting of Thursday 2/6/2005 - State aid action plan - "Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-2009"
COM(2005)756/2 COMM (DG Communicatie) 30/05/2005
Objet: State aid action plan – ‘Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-2009’
COM(2005)718/F1 ENV (DG Milieu) 11/01/2006
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT
COM(2005)718/1 ENV (DG Milieu) 04/01/2006
Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Thematic Strategy on the Urban Environment
COM(2005)717/F2 TRADE (DG Handel) 27/01/2006
Ander document
Proposal for a COUNCIL DECISION on a Community position within the EU-Chile Association Council amending Annex I of the EU-Chile Association Agreement to take into account the consolidation of the tariff preferences granted to Chile by the Community scheme of generalised tariff preferences (GSP)
COM(2005)717/F1 TRADE (DG Handel) 10/01/2006
Ander document
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad EU-Chili betreffende de wijziging van bijlage I bij de Associatieovereenkomst EU-Chili met het oog op de integratie van de krachtens het communautaire schema van algemene tariefpreferenties (SAP) aan Chili toegekende tariefpreferenties
COM(2005)717/1 TRADE (DG Handel) 30/12/2005
Draft Proposal for a Counil decision on a Community position within the EU-Chile Association Council amending annex I of the EU-Chile Association agreement to take into account the consolidation of the tariff preferences granted to Chile by the Community scheme of generalised tariff preferences (GSP)
COM(2005)716/F2 TREN (Energie en Vervoer) 19/01/2006
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)716/F1 TREN (Energie en Vervoer) 16/01/2006
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad over de vaststelling van een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector en houdende intrekking van Beschikkingen nr. 96/391/EG en nr. 1229/2003/EG
COM(2005)716/3 TREN (Energie en Vervoer) 16/01/2006
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 2021
(Pagina 1 van 203)