Navigation path

Riżultati tat-tfittxija

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 2021
(Qed tara paġna 1 minn 203)

Numru ta' referenza tad-dokumentDĠ responsabbliData tal-pubblikazzjoni
COM(2005)756/3 COMM (DĠ Komunikazzjoni) 01/06/2005
Note to the attention of the Heads of Cabinet. Monitoring the application of Community law -State Aids - 533rd semi monthly meeting of Thursday 2/6/2005 - State aid action plan - "Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-2009"
COM(2005)756/2 COMM (DĠ Komunikazzjoni) 30/05/2005
Objet: State aid action plan – ‘Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-2009’
COM(2005)718/F1 ENV (DĠ Ambjent) 11/01/2006
KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW rigward Strateġija Tematika dwar l-Ambjent Urban
COM(2005)718/1 ENV (DĠ Ambjent) 04/01/2006
Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Thematic Strategy on the Urban Environment
COM(2005)717/F2 TRADE (DĠ għall-Kummerċ) 27/01/2006
Dokument ieħor
Proposal for a COUNCIL DECISION on a Community position within the EU-Chile Association Council amending Annex I of the EU-Chile Association Agreement to take into account the consolidation of the tariff preferences granted to Chile by the Community scheme of generalised tariff preferences (GSP)
COM(2005)717/F1 TRADE (DĠ għall-Kummerċ) 10/01/2006
Dokument ieħor
Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar pożizzjoni tal-Komunità fi ħdan il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni ta’ l-UE-iċ-Ċili li temenda l-Anness I tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni ta’ bejn l-UE u ċ-Ċili li jqis il-konsolidazzjoni tal-preferenzi tarrifarji mogħtija liċ-Ċili mill-iskema tal-Komunità ta’ preferenzi tarrifarji ġeneralizzati (GSP)
COM(2005)717/1 TRADE (DĠ għall-Kummerċ) 30/12/2005
Draft Proposal for a Counil decision on a Community position within the EU-Chile Association Council amending annex I of the EU-Chile Association agreement to take into account the consolidation of the tariff preferences granted to Chile by the Community scheme of generalised tariff preferences (GSP)
COM(2005)716/F2 TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) 19/01/2006
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)716/F1 TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) 16/01/2006
KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW skond it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 251(2) tat-Trattat tal-KE dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta’ l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistipula linji ta' gwida għal netwerks ta' enerġija trans-Ewropej u li tirrevoka d-Deċiżjonijiet Nru 96/391/KE u Nru 1229/2003/KE
COM(2005)716/3 TREN (ENERĠIJA U TRASPORT) 16/01/2006
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 2021
(Qed tara paġna 1 minn 203)