Navigation path

Paieškos rezultatai

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 2021
(Rodomas puslapis 3 iš 203)

Dokumento numerisAtsakingas generalinis direktoratasPaskelbimo data
COM(2005)711/1 TRADE (Prekybos GD) 21/12/2005
Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China
COM(2005)710/F1 ELARG (PLĖTRA) 23/12/2005
KOMISIJOS ATASKAITA TARYBAI DĖL EUROPOS REKONSTRUKCIJOS AGENTŪROS PERSPEKTYVOS
COM(2005)710/1 ELARG (PLĖTRA) 20/12/2005
Draft Report from the Commission on the future of the European Agency for Reconstruction
COM(2005)709/F1 REGIO (Regioninės ir miestų politikos GD) 23/12/2005
KOMISIJOS ATASKAITA Europos Sąjungos solidarumo fondas 2004 m. metinė ataskaita
COM(2005)709/1 REGIO (Regioninės ir miestų politikos GD) 20/12/2005
Draft Report from the Commission. European Union Solidarity Fund - Annual report 2004
COM(2005)708/F1 EAC (Švietimo ir kultūros GD) 05/01/2006
KOMISIJOS NUOMONĖ dėl peržiūrėto Europos profesinio mokymo plėtros centro valdančiosios tarybos darbo tvarkos taisyklių projekto
COM(2005)708/2 EAC (Švietimo ir kultūros GD) 22/12/2005
Draft Commission Opinion on the revised Draft Rules of Procedure of the Governing Board of the European Centre for the Development of Vocational Training
COM(2005)708/1 EAC (Švietimo ir kultūros GD) 21/12/2005
Draft Commission Opinion on the revised Draft Rules of Procedure of the Governing Board of the European Centre for the Development of Vocational Training
COM(2005)707/F1 TRADE (Prekybos GD) 04/01/2006
Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 950/2001, įvedantį galutinį antidempingo muitą tam tikros aliuminio folijos, kurios kilmės šalis, inter alia, yra Rusija, importui
COM(2005)707/1 TRADE (Prekybos GD) 20/12/2005
Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 950/2001 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain aluminium foil originating inter alia in Russia

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 2021
(Rodomas puslapis 3 iš 203)