Navigation path

Paieškos rezultatai

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 2021
(Rodomas puslapis 1 iš 203)

Dokumento numerisAtsakingas generalinis direktoratasPaskelbimo data
COM(2005)756/3 COMM (Komunikacijos GD) 01/06/2005
Note to the attention of the Heads of Cabinet. Monitoring the application of Community law -State Aids - 533rd semi monthly meeting of Thursday 2/6/2005 - State aid action plan - "Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-2009"
COM(2005)756/2 COMM (Komunikacijos GD) 30/05/2005
Objet: State aid action plan – ‘Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-2009’
COM(2005)718/F1 ENV (Aplinkos GD) 11/01/2006
KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI dėl Teminės miesto aplinkos strategijos
COM(2005)718/1 ENV (Aplinkos GD) 04/01/2006
Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Thematic Strategy on the Urban Environment
COM(2005)717/F2 TRADE (Prekybos GD) 27/01/2006
Kitas dokumentas
Proposal for a COUNCIL DECISION on a Community position within the EU-Chile Association Council amending Annex I of the EU-Chile Association Agreement to take into account the consolidation of the tariff preferences granted to Chile by the Community scheme of generalised tariff preferences (GSP)
COM(2005)717/F1 TRADE (Prekybos GD) 10/01/2006
Kitas dokumentas
Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Bendrijos pozicijos ES ir Čilės asociacijos taryboje, iš dalies pakeičiantis ES ir Čilės asociacijos susitarimo I priedą, siekiant atsižvelgti į tarifų lengvatų, suteikiamų Čilei pagal Bendrijos bendrųjų tarifų lengvatų sistemą (BLS), konsolidavimą
COM(2005)717/1 TRADE (Prekybos GD) 30/12/2005
Draft Proposal for a Counil decision on a Community position within the EU-Chile Association Council amending annex I of the EU-Chile Association agreement to take into account the consolidation of the tariff preferences granted to Chile by the Community scheme of generalised tariff preferences (GSP)
COM(2005)716/F2 TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) 19/01/2006
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)716/F1 TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) 16/01/2006
KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą dėl Tarybos bendrosios pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, nustatančio transeuropinių energetikos tinklų gaires, priėmimo ir panaikinančio Sprendimus Nr. 96/391/EB ir Nr. 1229/2003/EB
COM(2005)716/3 TREN (ENERGETIKA IR TRANSPORTAS) 16/01/2006
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 2021
(Rodomas puslapis 1 iš 203)