Navigation path

Otsingu tulemused

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 2021
(Lehekülg 1 / 203)

Dokumendi viitenumberVastutav peadirektoraatAvaldamise kuupäev
COM(2005)756/3 COMM (teabevahetuse peadirektoraat) 01/06/2005
Note to the attention of the Heads of Cabinet. Monitoring the application of Community law -State Aids - 533rd semi monthly meeting of Thursday 2/6/2005 - State aid action plan - "Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-2009"
COM(2005)756/2 COMM (teabevahetuse peadirektoraat) 30/05/2005
Objet: State aid action plan – ‘Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-2009’
COM(2005)718/F1 ENV (keskkonna peadirektoraat) 11/01/2006
KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE linnakeskkonda käsitleva temaatilise strateegia kohta
COM(2005)718/1 ENV (keskkonna peadirektoraat) 04/01/2006
Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Thematic Strategy on the Urban Environment
COM(2005)717/F2 TRADE (kaubanduse peadirektoraat) 27/01/2006
Muu dokument
Proposal for a COUNCIL DECISION on a Community position within the EU-Chile Association Council amending Annex I of the EU-Chile Association Agreement to take into account the consolidation of the tariff preferences granted to Chile by the Community scheme of generalised tariff preferences (GSP)
COM(2005)717/F1 TRADE (kaubanduse peadirektoraat) 10/01/2006
Muu dokument
Ettepanek NÕUKOGU OTSUS mis käsitleb ühenduse seisukohta EL-Tšiili assotsiatsiooninõukogus seoses EL-Tšiili assotsiatsioonilepingu I lisa muutmisega, et võtta arvesse ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kava kohaselt Tšiilile antud tariifsete soodustuste konsolideerimist
COM(2005)717/1 TRADE (kaubanduse peadirektoraat) 30/12/2005
Draft Proposal for a Counil decision on a Community position within the EU-Chile Association Council amending annex I of the EU-Chile Association agreement to take into account the consolidation of the tariff preferences granted to Chile by the Community scheme of generalised tariff preferences (GSP)
COM(2005)716/F2 TREN (ENERGEETIKA JA TRANSPORT) 19/01/2006
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)716/F1 TREN (ENERGEETIKA JA TRANSPORT) 16/01/2006
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teisele lõigule, milles käsitletakse nõukogu ühisseisukohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse (üleeuroopaliste energiavõrkude suuniste kehtestamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsused nr 96/391/EÜ ja nr 1229/2003/EÜ) vastuvõtmise kohta
COM(2005)716/3 TREN (ENERGEETIKA JA TRANSPORT) 16/01/2006
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 2021
(Lehekülg 1 / 203)