Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 2021
(Viser side 1 af 203)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
COM(2005)756/3 COMM (GD for Kommunikation) 01/06/2005
Note to the attention of the Heads of Cabinet. Monitoring the application of Community law -State Aids - 533rd semi monthly meeting of Thursday 2/6/2005 - State aid action plan - "Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-2009"
COM(2005)756/2 COMM (GD for Kommunikation) 30/05/2005
Objet: State aid action plan – ‘Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-2009’
COM(2005)718/F1 ENV (GD for Miljø) 11/01/2006
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om en temastrategi for bymiljøet
COM(2005)718/1 ENV (GD for Miljø) 04/01/2006
Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Thematic Strategy on the Urban Environment
COM(2005)717/F2 TRADE (GD for Handel) 27/01/2006
Andre dokumenter
Proposal for a COUNCIL DECISION on a Community position within the EU-Chile Association Council amending Annex I of the EU-Chile Association Agreement to take into account the consolidation of the tariff preferences granted to Chile by the Community scheme of generalised tariff preferences (GSP)
COM(2005)717/F1 TRADE (GD for Handel) 10/01/2006
Andre dokumenter
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Associeringsrådet EU-Chile til ændring af bilag I i associeringsaftalen mellem EU og Chile for at tage højde for konsolideringen af de toldpræferencer, som Chile er indrømmet under Fællesskabets arrangement med generelle toldpræferencer (GSP)
COM(2005)717/1 TRADE (GD for Handel) 30/12/2005
Draft Proposal for a Counil decision on a Community position within the EU-Chile Association Council amending annex I of the EU-Chile Association agreement to take into account the consolidation of the tariff preferences granted to Chile by the Community scheme of generalised tariff preferences (GSP)
COM(2005)716/F2 TREN (Energi og Transport) 19/01/2006
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)716/F1 TREN (Energi og Transport) 16/01/2006
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251, stk. 2 om Rådets fælles holdning til vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om retningslinjer for de transeuropæiske net på energiområdet og om ophævelse af beslutning nr. 96/391/EF og nr. 1229/2003/EF
COM(2005)716/3 TREN (Energi og Transport) 16/01/2006
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 2021
(Viser side 1 af 203)