Navigation path

Výsledky vyhledávání

Počet dokumentů odpovídající kritériím vyhledávání: 2021
(Zobrazena 1 z 203)

Referenční číslo dokumentuOdpovědné GŘDatum zveřejnění
COM(2005)756/3 COMM (GŘ pro komunikaci) 01/06/2005
Note to the attention of the Heads of Cabinet. Monitoring the application of Community law -State Aids - 533rd semi monthly meeting of Thursday 2/6/2005 - State aid action plan - "Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-2009"
COM(2005)756/2 COMM (GŘ pro komunikaci) 30/05/2005
Objet: State aid action plan – ‘Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-2009’
COM(2005)718/F1 ENV (GŘ pro životní prostředí) 11/01/2006
SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o Tematické strategii pro městské životní prostředí
COM(2005)718/1 ENV (GŘ pro životní prostředí) 04/01/2006
Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Thematic Strategy on the Urban Environment
COM(2005)717/F2 TRADE (GŘ pro obchod) 27/01/2006
Jiný dokument
Proposal for a COUNCIL DECISION on a Community position within the EU-Chile Association Council amending Annex I of the EU-Chile Association Agreement to take into account the consolidation of the tariff preferences granted to Chile by the Community scheme of generalised tariff preferences (GSP)
COM(2005)717/F1 TRADE (GŘ pro obchod) 10/01/2006
Jiný dokument
Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Společenství v rámci Rady přidružení EU-Chile, kterým se mění příloha I dohody o přidružení mezi EU a Chile s cílem zohlednit konsolidaci celních preferencí udělených Chile podle systému všeobecných celních preferencí („GSP“) Společenství
COM(2005)717/1 TRADE (GŘ pro obchod) 30/12/2005
Draft Proposal for a Counil decision on a Community position within the EU-Chile Association Council amending annex I of the EU-Chile Association agreement to take into account the consolidation of the tariff preferences granted to Chile by the Community scheme of generalised tariff preferences (GSP)
COM(2005)716/F2 TREN (ENERGIE A DOPRAVA) 19/01/2006
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC
COM(2005)716/F1 TREN (ENERGIE A DOPRAVA) 16/01/2006
SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES o společném postoji Rady k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví řada hlavních směrů pro transevropské energetické sítě a zrušují rozhodnutí č. 96/391/ES a č. 1229/2003/ES
COM(2005)716/3 TREN (ENERGIE A DOPRAVA) 16/01/2006
Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC

Počet dokumentů odpovídající kritériím vyhledávání: 2021
(Zobrazena 1 z 203)