Navigation path

Sökresultat

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 2262
(Visar sida 1 av 227)

DokumentnummerAnsvarigt generaldirektoratPubliceringsdatum
COM(2003)856/F1 TAXUD (GD Skatter och tullar) 20/01/2004
Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indien om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
COM(2003)856/1 TAXUD (GD Skatter och tullar) 20/01/2004
Draft Proposal for a Council Decision concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of India on customs cooperation and mutual administrative assistance in customs matters
COM(2003)855/F1 FISH (Fiske) 08/01/2004
Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens anslutning till konventionen om bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet
COM(2003)855/1 FISH (Fiske) 08/01/2004
Draft proposal for a Council Decision on the accession of the Community to the Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean
COM(2003)854/F1 EAC (GD Utbildning och kultur) 08/01/2004
Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EEG) nr 337/75 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
COM(2003)854/1 EAC (GD Utbildning och kultur) 08/01/2004
Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) No 337/95 establishing a European Centre for the development of Vocational Training.
COM(2003)853/F1 TAXUD (GD Skatter och tullar) 08/01/2004
Förslag till RÅDETS BESLUT om att bemyndiga Konungariket Spanien att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 21 i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG) av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter
COM(2003)853/1 TAXUD (GD Skatter och tullar) 30/12/2003
Draft proposal for a Council Decision authorising Spain to apply a measure derogating from Article 21 of the Sixth Council Directive (77/388/EEC) of 17/5/1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
COM(2003)852/F1 AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) 08/01/2004
Jordbruksläget i Europeiska unionen: Rapport 2002
COM(2003)852/1 AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) 30/12/2003
Draft Commission Report on the agricultural situaiton int he European Union - 2002

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 2262
(Visar sida 1 av 227)