Navigation path

Hakutulokset

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 2262
(Sivu 1/227)

Asiakirjan viitenumeroVastaava pääosastoJulkaisupäivä
COM(2003)856/F1 TAXUD (verotuksen ja tulliliiton PO) 20/01/2004
Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan välisen yhteistyötä ja keskinäistä hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan sopimuksen tekemisestä
COM(2003)856/1 TAXUD (verotuksen ja tulliliiton PO) 20/01/2004
Draft Proposal for a Council Decision concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of India on customs cooperation and mutual administrative assistance in customs matters
COM(2003)855/F1 FISH (Kalastus) 08/01/2004
Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteisön liittymisestä laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa Länsi- ja Keski-Tyynellämerellä koskevaan yleissopimukseen
COM(2003)855/1 FISH (Kalastus) 08/01/2004
Draft proposal for a Council Decision on the accession of the Community to the Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean
COM(2003)854/F1 EAC (koulutuksen ja kulttuurin PO) 08/01/2004
Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 337/75 muuttamisesta
COM(2003)854/1 EAC (koulutuksen ja kulttuurin PO) 08/01/2004
Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) No 337/95 establishing a European Centre for the development of Vocational Training.
COM(2003)853/F1 TAXUD (verotuksen ja tulliliiton PO) 08/01/2004
Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Espanjalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin (77/388/ETY) 21 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä
COM(2003)853/1 TAXUD (verotuksen ja tulliliiton PO) 30/12/2003
Draft proposal for a Council Decision authorising Spain to apply a measure derogating from Article 21 of the Sixth Council Directive (77/388/EEC) of 17/5/1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
COM(2003)852/F1 AGRI (maatalouden ja maaseudun kehittämisen PO) 08/01/2004
Maatalouden tilanne Euroopan unionissa: Kertomus vuodelta 2002
COM(2003)852/1 AGRI (maatalouden ja maaseudun kehittämisen PO) 30/12/2003
Draft Commission Report on the agricultural situaiton int he European Union - 2002

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 2262
(Sivu 1/227)