Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 2262
(Viser side 1 af 227)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
COM(2003)856/F1 TAXUD (GD for Beskatning og Toldunion) 20/01/2004
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien om toldsamarbejde og gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål
COM(2003)856/1 TAXUD (GD for Beskatning og Toldunion) 20/01/2004
Draft Proposal for a Council Decision concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of India on customs cooperation and mutual administrative assistance in customs matters
COM(2003)855/F1 FISH (Fiskeri) 08/01/2004
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om EF's tiltrædelse af konventionen om bevarelse og forvaltning af stærkt vandrende fiskebestande i det vestlige og centrale Stillehav
COM(2003)855/1 FISH (Fiskeri) 08/01/2004
Draft proposal for a Council Decision on the accession of the Community to the Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean
COM(2003)854/F1 EAC (GD for Uddannelse og Kultur) 08/01/2004
Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 337/75 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse
COM(2003)854/1 EAC (GD for Uddannelse og Kultur) 08/01/2004
Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) No 337/95 establishing a European Centre for the development of Vocational Training.
COM(2003)853/F1 TAXUD (GD for Beskatning og Toldunion) 08/01/2004
Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Spanien til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 21 i Rådets sjette direktiv (77/388/EØF) af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter
COM(2003)853/1 TAXUD (GD for Beskatning og Toldunion) 30/12/2003
Draft proposal for a Council Decision authorising Spain to apply a measure derogating from Article 21 of the Sixth Council Directive (77/388/EEC) of 17/5/1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
COM(2003)852/F1 AGRI (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) 08/01/2004
Landbrugets stilling i Den Europæiske Union: Rapport 2002
COM(2003)852/1 AGRI (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) 30/12/2003
Draft Commission Report on the agricultural situaiton int he European Union - 2002

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 2262
(Viser side 1 af 227)