Navigation path

Zoekresultaten

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 485
(Pagina 1 van 49)

Referentienummer documentBevoegd DGPublicatiedatum
COM(2020)582/F1 MARE (DG Maritieme Zaken en Visserij) 25/09/2020
Aanbeveling voor een besluit
Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot machtiging tot het openen van onderhandelingen, namens de Europese Unie, met het oog op de sluiting van een protocol bij de Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij met de regering van de Republiek Liberia
COM(2020)582/1 MARE (DG Maritieme Zaken en Visserij) 18/09/2020
Aanbeveling voor een besluit
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of the Republic of Liberia
COM(2020)227/F1 MARE (DG Maritieme Zaken en Visserij) 09/06/2020
Aanbeveling voor een besluit
Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een protocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden
COM(2020)227/1 MARE (DG Maritieme Zaken en Visserij) 02/06/2020
Aanbeveling voor een besluit
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of Cook Islands
COM(2020)106/F1 MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 20/03/2020
Aanbeveling voor een besluit
Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende wijziging van het besluit van de Raad van 7 juni 2016 waarbij de Commissie wordt gemachtigd om onderhandelingen te openen over een uitgebreide luchtvervoersovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de lidstaten van de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) met betrekking tot aangelegenheden die onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie vallen
COM(2020)106/1 MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 13/03/2020
Aanbeveling voor een besluit
Recommendation for a COUNCIL DECISION amending the Council Decision of 7 June 2016 authorising the Commission to open negotiations on a comprehensive air transport agreement between the European Union and its Member States and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Member States as regards matters falling within the exclusive Union competence
COM(2020)35/F1 UKTF (Task Force for Relations with the United Kingdom) 03/02/2020
Aanbeveling voor een besluit
Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij machtiging wordt verleend tot het openen van onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
COM(2019)921/F1 ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken) 20/11/2019
Aanbeveling voor een besluit
Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij wordt vastgesteld dat Hongarije geen doeltreffende maatregelen heeft genomen naar aanleiding van de aanbeveling van de Raad van 14 juni 2019
COM(2019)913/F1 ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken) 20/11/2019
Aanbeveling voor een besluit
Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij wordt vastgesteld dat Roemenië geen doeltreffende maatregelen heeft genomen in reactie op de Aanbeveling van de Raad van 14 juni 2019
COM(2019)622/F1 MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 29/11/2019
Aanbeveling voor een besluit
Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over de wijziging van het Protocol bij de Overeenkomst betreffende het ongeregeld internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen (Interbus-overeenkomst) voor wat het geregeld internationaal vervoer en bijzondere vormen van geregeld internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen betreft en van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst betreffende het ongeregeld internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen (Interbus-overeenkomst) waardoor die overeenkomst wordt opengesteld voor toetreding door het Koninkrijk Marokko

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 485
(Pagina 1 van 49)