Navigation path

Otsingu tulemused

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 484
(Lehekülg 1 / 49)

Dokumendi viitenumberVastutav peadirektoraatAvaldamise kuupäev
COM(2020)582/1 MARE (merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat) 18/09/2020
Soovitus otsuse vastuvõtmiseks
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of the Republic of Liberia
COM(2020)227/F1 MARE (merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat) 09/06/2020
Soovitus otsuse vastuvõtmiseks
Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu protokolli üle
COM(2020)227/1 MARE (merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat) 02/06/2020
Soovitus otsuse vastuvõtmiseks
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of Cook Islands
COM(2020)106/F1 MOVE (liikuvuse ja transpordi peadirektoraat) 20/03/2020
Soovitus otsuse vastuvõtmiseks
Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse nõukogu 7. juuni 2016. aasta otsust, millega volitatakse komisjoni alustama läbirääkimisi üldise lennutranspordilepingu sõlmimiseks Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) liikmesriikide vahel liidu ainupädevusse kuuluvates küsimustes
COM(2020)106/1 MOVE (liikuvuse ja transpordi peadirektoraat) 13/03/2020
Soovitus otsuse vastuvõtmiseks
Recommendation for a COUNCIL DECISION amending the Council Decision of 7 June 2016 authorising the Commission to open negotiations on a comprehensive air transport agreement between the European Union and its Member States and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Member States as regards matters falling within the exclusive Union competence
COM(2020)35/F1 UKTF (Task Force for Relations with the United Kingdom) 03/02/2020
Soovitus otsuse vastuvõtmiseks
Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga uue partnerluse üle
COM(2019)921/F1 ECFIN (majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat) 20/11/2019
Soovitus otsuse vastuvõtmiseks
Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tehakse kindlaks, et Ungari ei ole võtnud nõukogu 14. juuni 2019. aasta soovituse järgimiseks tõhusaid meetmeid
COM(2019)913/F1 ECFIN (majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat) 20/11/2019
Soovitus otsuse vastuvõtmiseks
Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tehakse kindlaks, et Rumeenia ei ole võtnud nõukogu 14. juuni 2019. aasta soovituse järgimiseks tõhusaid meetmeid
COM(2019)622/F1 MOVE (liikuvuse ja transpordi peadirektoraat) 29/11/2019
Soovitus otsuse vastuvõtmiseks
Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi, et muuta bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitleva kokkuleppe (Interbusi kokkulepe) protokolli, mis käsitleb bussidega toimuvat rahvusvahelist sõitjate liinivedu ja eriotstarbelist liinivedu ning bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitleva kokkuleppe (Interbusi kokkulepe) muutmise protokolli, millega laiendatakse kokkuleppega ühinemise võimalust Maroko Kuningriigile
COM(2019)622/1 MOVE (liikuvuse ja transpordi peadirektoraat) 28/11/2019
Soovitus otsuse vastuvõtmiseks
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on amending the Protocol to the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) regarding the international regular and special regular carriage of passengers by coach and bus and the Protocol amending the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) by extending the possibility of accession to the Kingdom of Morocco

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 484
(Lehekülg 1 / 49)