Navigation path

Výsledky vyhledávání

Počet dokumentů odpovídající kritériím vyhledávání: 485
(Zobrazena 1 z 49)

Referenční číslo dokumentuOdpovědné GŘDatum zveřejnění
COM(2020)582/F1 MARE (GŘ pro námořní záležitosti a rybolov) 25/09/2020
Doporučení pro rozhodnutí
Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění k zahájení jednání o protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a vládou Liberijské republiky o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu
COM(2020)582/1 MARE (GŘ pro námořní záležitosti a rybolov) 18/09/2020
Doporučení pro rozhodnutí
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of the Republic of Liberia
COM(2020)227/F1 MARE (GŘ pro námořní záležitosti a rybolov) 09/06/2020
Doporučení pro rozhodnutí
Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění k zahájení jednání o protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu
COM(2020)227/1 MARE (GŘ pro námořní záležitosti a rybolov) 02/06/2020
Doporučení pro rozhodnutí
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of Cook Islands
COM(2020)106/F1 MOVE (GŘ pro mobilitu a dopravu) 20/03/2020
Doporučení pro rozhodnutí
Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 7. června 2016, kterým se Komise zmocňuje k zahájení jednání o komplexní dohodě o letecké dopravě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a členskými státy Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), pokud jde o záležitosti spadající do výlučné pravomoci Unie
COM(2020)106/1 MOVE (GŘ pro mobilitu a dopravu) 13/03/2020
Doporučení pro rozhodnutí
Recommendation for a COUNCIL DECISION amending the Council Decision of 7 June 2016 authorising the Commission to open negotiations on a comprehensive air transport agreement between the European Union and its Member States and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Member States as regards matters falling within the exclusive Union competence
COM(2020)35/F1 UKTF (Task Force for Relations with the United Kingdom) 03/02/2020
Doporučení pro rozhodnutí
Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se schvaluje zahájení jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
COM(2019)921/F1 ECFIN (GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti) 20/11/2019
Doporučení pro rozhodnutí
Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví, že Maďarsko nepřijalo účinná opatření v reakci na doporučení Rady ze dne 14. června 2019
COM(2019)913/F1 ECFIN (GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti) 20/11/2019
Doporučení pro rozhodnutí
Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví, že Rumunsko nepřijalo účinná opatření v reakci na doporučení Rady ze dne 14. června 2019
COM(2019)622/F1 MOVE (GŘ pro mobilitu a dopravu) 29/11/2019
Doporučení pro rozhodnutí
Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění k zahájení jednání o změně Protokolu k dohodě o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus), který se týká mezinárodní linkové a zvláštní linkové přepravy cestujících autokary a autobusy, a Protokolu, kterým se mění dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus) rozšířením možnosti přistoupení na Marocké království

Počet dokumentů odpovídající kritériím vyhledávání: 485
(Zobrazena 1 z 49)