Navigation path

Cerere de documente

  • Vă atragem atenția asupra faptului că excepțiile de la accesul public prevăzute de Regulamentul nr. 1049/2001 se pot aplica, integral sau parțial, anumitor documente ale Comisiei. Instanțele Uniunii au recunoscut, în anumite cazuri, o prezumție generală de inaccesibilitate pe care Comisia o poate invoca pentru a refuza accesul la anumite documente, în special în cadrul următoarelor proceduri: cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor încă nesoluționate, ajutoare de stat, investigații privind concentrările economice și cartelurile, cauze pendinte, oferte depuse de ofertanți, schimburi de informații cu autoritățile naționale din domeniul concurenței și investigații OLAF.
  • Toate datele dumneavoastră sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile și cerințele Regulamentului (UE) 2018/1725 privind protecția datelor.
  • Ne rezervăm dreptul de a refuza înregistrarea cererii dumneavoastră în cazul în care datele incluse în formularul electronic sus-menționat sunt incomplete sau inexacte.
* Câmp obligatoriu
Autorul cererii
*Document solicitat
Referinţă Comisie
Vă rugăm să completaţi câte un formular pentru fiecare document solicitat.
* Câmp obligatoriu