Navigation path

Aanvraag van een document

  • De documenten van de Commissie kunnen geheel of gedeeltelijk onder de in Verordening (EG) nr. 1049/2001 vastgelegde uitzonderingen op de toegang van het publiek tot documenten vallen. In bepaalde gevallen hebben de rechterlijke instanties van de EU een algemene aanname van niet-toegankelijkheid erkend op grond waarvan de Commissie de toegang kan weigeren, met name tot documenten die betrekking hebben op lopende inbreuk , staatssteun , fusie en kartelonderzoeken en lopende rechtszaken, offertes van inschrijvers op een aanbesteding, correspondentie met nationale mededingingsautoriteiten en onderzoeken van OLAF.
  • Al uw gegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen en eisen van Verordening (EU) 2018/1725 over gegevensbescherming.
  • Wij behouden ons het recht voor behandeling van uw verzoek te weigeren indien bovenstaand elektronisch formulier onvolledig of onjuist is ingevuld.
* Verplicht veld
Aanvrager
*Gewenst document
Referentie van de Commissie
Voor elk document dat u aanvraagt een formulier invullen a.u.b.
* Verplicht veld