Navigation path

Prašyti dokumento

  • Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad kai kuriems Komisijos dokumentams arba jų dalims gali būti taikomos galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais išimtys, nustatytos Reglamente (EB) Nr. 1049/2001. Kai kuriais atvejais ES teismai pripažino bendrąją galimybės susipažinti su dokumentais nesuteikimo prezumpciją – ja remdamasi Komisija gali atsisakyti suteikti šią galimybę, visų pirma, kai dokumentai yra susiję su tebevykdomomis pažeidimų nagrinėjimo procedūromis ir valstybės pagalbos, bendrovių susijungimo ir kartelių tyrimais, teisme tebenagrinėjamomis bylomis, konkurso dalyvių pateiktais pasiūlymais, informacija, kuria keičiamasi su nacionalinėmis konkurencijos institucijomis, ir OLAF tyrimais.
  • Visi jūsų duomenys tvarkomi laikantis Duomenų apsaugos reglamento (ES) 2018/1725 nuostatų ir reikalavimų.
  • Pasiliekame teisę nenagrinėti Jūsų prašymo, jeigu minėtoje elektroninėje formoje pateikti duomenys bus neišsamūs ar neteisingi.
* Reikalinga informacija
Prašymo pateikėjas
*Prašomas dokumentas
Komisijos nuoroda
Prašydami dokumentų kaskart iš naujo užpildykite formą.
* Reikalinga informacija