Navigation path

Dokumentide tellimine

  • Juhime tähelepanu sellele, et mõnede komisjoni dokumentide või nende teatavate osade suhtes võivad kehtida määruses 1049/2001 määratletud erandid, mis puudutavad üldsuse juurdepääsu dokumentidele. Mõningatel juhtudel on ELi kohtud tunnustanud üldist juurdepääsukeeldu ning komisjon võib seda kasutada juurdepääsu keelamiseks, eriti järgmistes menetlustes kasutatavate dokumentide puhul: pooleli olevad rikkumismenetlused, riigiabimenetlused, ühinemiste ja kartellide uurimine, pooleliolevad kohtuasjad, hankemenetluses osalejate pakkumused, teabevahetus riikide konkurentsiasutustega ja OLAFi uurimised.
  • Kõiki teie andmeid töödeldakse kooskõlas andmekaitsemääruse (EL) 2018/1725 sätete ja nõuetega.
  • Jätame endale õiguse keelduda teie taotluse menetlemisest, kui eespool toodud elektroonilises vormis on esitatud ebatäielikud või ebaõiged andmed.
* Kohustuslik väli
Taotleja andmed
*Soovitud dokument
Komisjoni viide
Palun täitke vorm iga nõutud dokumendi puhul.
* Kohustuslik väli