Navigation path

Žádost o dokument

  • Upozorňujeme, že na některé dokumenty Komise nebo jejich části se mohou vztahovat výjimky z přístupu veřejnosti vymezené nařízením č. 1049/2001. V některých případech byla soudy EU uznána obecná domněnka nepřístupnosti, která může být Komisí použita k odepření přístupu zejména k dokumentům, jež jsou součástí následujících postupů: probíhajících řízení o nesplnění povinnosti; státní podpory; šetření a probíhajících soudních řízení týkajících se spojování a kartelů; nabídek předložených uchazeči v rámci nabídkových řízení; výměn informací s vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž a vyšetřování úřadu OLAF.
  • Se všemi Vašimi údaji je nakládáno v souladu s ustanoveními a požadavky nařízení o ochraně údajů (ES) č. 45/2001.
  • V případě neúplných nebo nesprávných údajů ve výše uvedeném elektronickém formuláři si vyhrazujeme právo zamítnout vyřízení Vaší žádosti.
  • V případě pochybností ohledně Vaší totožnosti si vyhrazujeme právo požádat o předložení kopie platného průkazu totožnosti.
* Povinné informace
Žadatel
*Požadovaný dokument
Reference Komise
Pro každý požadovaný dokument prosím vyplňte zvláštní formulář.
* Povinné informace