Navigation path

Iarratas ar Cháipéisí

  • Tabhair do d’aire go bhféadfadh sé go bhfuil roinnt doiciméad de chuid an Choimisiún ann atá ag teacht, go hiomlán nó go páirteach, faoi na heisceachtaí ar rochtain phoiblí a shainítear i Rialachán 1049/2001. I gcásanna áirithe, tá sé aitheanta ag Cúirteanna an Aontais go bhfuil toimhde ghinearálta ann maidir le neamhrochtain, agus féadfaidh an Coimisiún leas a bhaint as sin chun rochtain a dhiúltú, go háirithe i gcás doiciméid a bhaineann leis na nósanna imeachta seo a leanas: cásanna maidir le sárú atá ar feitheamh, státchabhair, imscrúduithe ar chumaisc agus ar chairtéil agus cásanna cúirte atá ar feitheamh, tairiscintí arna ndéanamh ag tairgeoirí, cumarsáid le húdaráis náisiúnta iomaíochta agus imscrúduithe de chuid OLAF.
  • Láimhseáiltear do chuid sonraí uile i gcomhréir le forálacha agus ceanglais Rialachán (AE) 2018/1725 maidir le cosaint sonraí.
  • Tá sé de cheart againn diúltiú d'iarraidh a phróiseáil má tá sonraí in easnamh nó má tá siad míchruinn san fhoirm leictreonach thuas.
  • Tá sé de cheart againn a iarraidh ort cóip de dhoiciméad a chruthaíonn do chéannacht (pas, cárta aitheantais, ceadúnas tiomána) a sheoladh chugainn, i gcás amhrais i ndáil le do chéannacht.
* Gort riachtanach
Iarratasóir
*Doiciméad a roghnaíodh
Tagairt an Choimisiúin
Líon isteach foirm, le do thoil, do gach cáipéis atá uait.
* Gort riachtanach