Navigation path

Zahtevek za dostop do dokumenta

  • Prosimo, upoštevajte, da lahko za nekatere dokumente Komisije v celoti ali deloma veljajo izjeme od dostopa javnosti do dokumentov, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1049/2001. V nekaterih primerih sodišča EU priznavajo splošno domnevo o nedostopnosti, ki jo Komisija lahko uporabi za zavrnitev dostopa, zlasti za dokumente, ki so del naslednjih postopkov: nerešene kršitve, državne pomoči, preiskave združitev in kartelov ter nerešeni sodni postopki, ponudbe, ki so jih oddali ponudniki, korespondenca z nacionalnimi organi za konkurenco ter preiskave urada OLAF.
  • Vse vaše podatke obdelamo v skladu z določbami in zahtevami uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2018/1725).
  • Pridržujemo si pravico, da zavrnemo obravnavo vašega zahtevka, če ste v priloženem elektronskem obrazcu predložili nepopolne ali nepravilne podatke.
* Obvezno polje
Prosilec
*Zahtevani dokument
Referenca Komisije
Za vsak želeni dokument izpolnite obrazec.
* Obvezno polje