Navigation path

Talba għal Dokument

  • Jekk jogħġbok innota li xi dokumenti tal-Kummissjoni jistgħu jkunu koperti, kompletament jew parzjalment, mill-eċċezzjonijiet għal aċċess pubbliku definiti fir-Regolament Nru 1049/2001. F’xi każijiet, preżunzjoni ġenerali ta’ nonaċċessibilità ġiet rikonoxxuta mill-qrati tal-UE u tkun tista' tintuża mill-Kummissjoni biex tirrifjuta l-aċċess, b’mod partikolari għal dokumenti li jagħmlu parti mill-proċeduri li ġejjin: ksur pendenti, għajnuniet mill-Istat, investigazzjonijiet dwar l-amalgamazzjoni u investigazzjonijiet tal-kartelli u kawżi pendenti tal-qorti, offerti tal-offerenti, skambji ma’ awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni u investigazzjonijiet tal-OLAF.
  • Id-data tiegħek kollha tiġi ttrattata f’konformità mad-dispożizzjonijiet u r-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 2018/1725 dwar il-protezzjoni tad-data.
  • Nirriżervaw id-dritt li nirrifjutaw li nipproċessaw it-talba tiegħek fil-każ ta' dejta mhux kompluta jew mhux korretta fil-formula elettronika ta' hawn fuq.
* Qasam meħtieġ
Min qed jagħmel it-talba
*Dokument mitlub
Referenza tal-Kummissjoni
Jekk jogħġbok imla formola għal kull dokument li titlob.
* Qasam meħtieġ